Kazerne Lab

Binnen Kazerne Lab werken professionele creatieven cross-over met andere (economische) sectoren aan producten, inzichten en prikkels voor actuele vraagstukken. Met hun frisse blik en omdenken voorzien ze actuele sociale, culturele en economische vraagstukken van inspiratie, nieuwe perspectieven en antwoorden. Dat klinkt misschien hoogdravend, maar is uiterst praktisch bedoeld.

Het Lab is geen fysieke werkplaats maar een project waaraan in de hoofden en ruimten van de participanten wordt gewerkt.

Social Design Lab

Binnen het social design Lab onderzoeken participanten de open vraag hoe zij kunnen bijdragen aan een meer leefbare wereld van morgen.

Inventory Lab

Binnen het inventory Lab werken designers samen met de regionale maakindustrie aan innovatieve horeca-inventaris.

THANKS

Brabant C, Cultuur Eindhoven, Stichting Doen, Driven by Design, Metropool Regio Eindhoven, VSB fonds.

Sustainble day care

– BCXSY, Twinkelbel & Mosa 

Een nieuwe esthetiek voor producten die kunnen bijdragen aan de zelfredzaamheid van dagbestedingscentra, met het plezier van cliënten als belangrijke factor.

More soon

diy mine kafon

–Massoud Hassani & Marc Brand 

Een handleiding voor een landmijnenveger van afval, die op lokaal niveau direct bijdraagt aan
de wereldwijde landmijn problematiek.

More soon

desktoop 2.0

–N.Sybrandy, HAS Hogeschool & Philips 

Een handleiding om vanuit gerecyclede kantoorlades direct bij te dragen aan de wereldwijde voedselproblematiek en de bewustwording hierover.

More soon

living cities

– Izabela Boloz & Heijmans

Straatmeubilair waarbij duurzame energie en innovatieve straatverlichting bijdragen bij aan sociale interactie in de publieke ruimte.

More soon

making life easier

–4 design duo’s and Renault 

Studio Thier&VanDaalen, Studio Nuance, Joost Jansen & Jesse Kirschner, en Alissa + Nienke dongen binnen het thema naar een Renault Design Award.

More soon

Joint signature

– Maarten Baas & 12 Friends

Bij samenwerking vanuit de eigen signatuur ontstaan nieuwe creatieve mogelijkheden, ook tussen startende en gevestigde professionals.

More soon

Beauty of discoloration

– rENs & verf- en autoindustrie

Moet een Ferrari rood zijn? Een onderzoek naar de natuurlijk slijtage van milieubelastende autolakken in een tijd dat vintage hoogtij viert.

More soon

Social pride

–Joost van Bleiswijk & Volkskrant 

Waarom verpesten mensen hun eigen omgeving? Hoe is het mogelijk dat iemand niet een eigen telefoon, maar wel het bushokje vernielt?

More soon

Inventory lab bar

– Jeroen Wand & Intera

Wat komt er kijken bij de realisatie van een bar, naast routing, materialen en het productieproces? Met dank aan DR Trading, Gulpener Bier en Van Zelst.

More soon

INVENTORY LAB TABLES

– Daphna Laurens, KowBedaux & Roxal 

Kies je vanwege het intensieve gebruik in de horeca voor duurzame materialen die wat kostbaarder zijn of juist niet? Met dank aan ARPA.

More soon