INVENTORY LAB: KAZERNE TABLES

Daphna Laurens, KowBedaux & Roxal 

Kazerne Lab

Binnen Kazerne Lab werken professionele creatieven cross-over met andere (economische) sectoren aan producten, inzichten en prikkels voor actuele vraagstukken. Met hun frisse blik en omdenken voorzien ze actuele sociale, culturele en economische vraagstukken van inspiratie, nieuwe perspectieven en antwoorden. Dat klinkt misschien hoogdravend, maar is uiterst praktisch bedoeld.

Het Lab is geen fysieke werkplaats maar een project waaraan in de hoofden en ruimten van de participanten wordt gewerkt.

Social Design Lab

Binnen het social design Lab onderzoeken participanten de open vraag hoe zij kunnen bijdragen aan een meer leefbare wereld van morgen.

Inventory Lab

Binnen het inventory Lab werken designers samen met de regionale maakindustrie aan innovatieve horeca-inventaris.

THANKS

Brabant C, Cultuur Eindhoven, Stichting Doen, Driven by Design, Metropool Regio Eindhoven, VSB fonds.

Daphna Laurens, KowBedaux en Roxal onderzochten de duurzaamheid van horecameubilair: gangbare materialen die hiervoor gebruikt worden zijn vaak in korte tijd lelijk of kapot. Daarom werd gekozen voor een tafelblad met Nano-technologie, een zeer duurzaam en onderhoudsarm product. Met name de prijs/kwaliteit verhouding in combinatie met efficiency gaf dit consortium nieuwe inzichten. In de reguliere horeca wordt echter vaak gekozen voor kortere termijn oplossingen. Na onderzoek bleek er geen animo binnen horeca-meubilair leveranciers. 

Binnen het B2C netwerk wordt regelmatig geïnformeerd naar een mogelijke aansluiting. Er zijn 5 verschillende tafels ontworpen, die mede-mogelijk werden gemaakt door ARPA en worden verkocht. De tafels worden via Kazerne aan consumenten verkocht.

 

Kazerne Social Design Lab

Met dank aan Metropool Regio Eindhoven gaan designers en andere creatieven innovatieve nieuwe cross-sectorale samenwerkingen aan, wordt hun inzicht in de toegevoegde waarde van expertise vergroot en op innovatieve wijze inventaris geworven, ontwikkeld en aan publiek getoond.

CREDITS

• Daphna Laurens
• KowBedaux
• Roxal
• Arpa

FONDSEN

• Metropool Regio Eindhoven