KAZERNE LAB: DIY MINE KAFON

Massoud Hassani & Mark Brand

Internationale troepen laten dodelijke souvenirs achter als zij zich terugtrekken uit oorlogsgebieden. Vele miljoen landmijnen verspreid over vele honderden vierkante kilometers land doden en verminken jaarlijks nog altijd vele honderden mensen. Massoud Hassani is een Afghaans-Nederlandse designer die persoonlijk in actie komt om dit wereldwijde probleem aan te pakken. Het is zijn persoonlijke missie om de wereld binnen tien jaar landmijn vrij te krijgen: “Iedere vernietigde landmijn betekent een gered leven, en ieder leven telt. In de hele wereld.”

Kazerne Lab

Binnen Kazerne Lab werken professionele creatieven cross-over met andere (economische) sectoren aan producten, inzichten en prikkels voor actuele vraagstukken. Met hun frisse blik en omdenken voorzien ze actuele sociale, culturele en economische vraagstukken van inspiratie, nieuwe perspectieven en antwoorden. Dat klinkt misschien hoogdravend, maar is uiterst praktisch bedoeld.

Het Lab is geen fysieke werkplaats maar een project waaraan in de hoofden en ruimten van de participanten wordt gewerkt.

Social Design Lab

Binnen het social design Lab onderzoeken participanten de open vraag hoe zij kunnen bijdragen aan een meer leefbare wereld van morgen.

Inventory Lab

Binnen het inventory Lab werken designers samen met de regionale maakindustrie aan innovatieve horeca-inventaris.

THANKS

Brabant C, Cultuur Eindhoven, Stichting Doen, Driven by Design, Metropool Regio Eindhoven, VSB fonds.

Speelgoed wordt mijnenveger

Met zijn afstudeerproject Mine Kafon aan Design Academy Eindhoven zette hij de eerste stap: een mijnenveger die wordt voortgestuwd door de wind. Het idee voor het ontwerp kwam voort uit zelfgemaakte rollende speeltjes.

“Ik ben opgegroeid in Qasaba, Kabul. Een plek omringd door bergen. Mijn familie verhuisde daarheen toen ik vijf was, ook al werden er verschillende oorlogen uitgevochten. Mijn broer Mahmud en ik speelden elke dag in de velden vlakbij ons huis. We hadden weinig geld, dus maakten we ons eigen speelgoed. Een van mijn favoriete speeltjes was een klein rollend objectje dat werd aangejaagd door de wind, net zoals tumbleweed. We gebruikten het speeltje voor wedstrijdjes met andere kinderen in de velden. Daar stond altijd een harde wind richting de bergen. Het viel me op dat ons speelgoed vaak te snel, te ver weg rolde. En dan kwam het terecht op stukken land waar we het niet konden pakken vanwege de landmijnen. Ik herinner me die zelfgemaakte verloren speeltjes. Ik herinner me dat we zagen hoe zij gingen waar wij niet konden gaan. Dat bracht me op een idee.”

DIY Mine Kafon

Voor Kazerne Lab ontwikkelde Massoud een DIY Mine Kafon handleiding, waarmee lokale bevolking in de probleemgebieden van lokaal gevonden afvalmateriaal zelf een landmijnenveger kan bouwen. Binnen het project werkte hij cross-over samen met developer Mark Brand en een team van internationale stagiaires. Samen ontwikkelden zij een online open source platform waarop probleemgebieden kunnen worden aangeven: een mapping systeem dat via GPS Track & Trace bijhoudt waar een landmijnenveger is geweest. GPS staat voor het Global Positioning System dat via satellieten wereldwijd exact de locatie van het systeem kan bepalen. De landmijnvrije locaties worden vervolgens op het internetplatform gepubliceerd.

De handleiding is te downloaden via minekafon.org. Daar is binnenkort ook het platform te vinden en de GPS te koop. Een onderdeel van het Kazerne Labproject vormt  de basis voor de volgende stap: een drone die Track & Trace landmijnen opspoort en vernietigt. Niet alleen op het vlakke land, maar ook in de bergen.

Massoud Hassani was sleutelfiguur in de Kazerne expo OPEN WORLD, van februari tot juni 2015. Naast de DIY Mine Kafon presenteerde hij zijn speeltjes, proefjes en een overzicht van de tot dan toe met het project behaalde successen. De expo stond ook tijdens de Dutch Technology Week eind mei. Tijdens die week waren er extra rondleidingen en een workshop met kinderen.

 

Kazerne Social Design Lab

Met dank aan Stichting DOEN werken kunstenaars, designers en andere creatieven cross-over aan nieuwe inzichten voor maatschappelijke vragen. Met hun frisse blik en omdenken voorzien ze actuele sociale, culturele en economische vraagstukken van inspiratie, nieuwe perspectieven en antwoorden. Dat klinkt misschien hoogdravend, maar is uiterst praktisch bedoeld.

CREDITS

• Massoud Hassani
• Mark Brand

FONDSEN

• Stichting DOEN

SPONSORS

• BNO
• Ruud Balk
• Jonathan Marks
• Dekkers communicatie