KAZERNE LAB: Joint Signature

Maarten Baas & Friends

Kunstenaars en designers hebben veelal de gewoonte om op hun eigen eiland binnen hun eigen signatuur aan hun eigen werk te werken. Maarten Baas doorbreekt deze ongeschreven regel en gaat al improviserend op locatie aan de slag, met zowel startende als gevestigde creatieven. De gezamenlijke signatuur plus de energie die zo ontstaat is inspirerend voor zowel de deelnemers als de toeschouwers. Binnen het Kazerne Lab zette Maarten deze improviserende manier van werken door. Hier ging hij met een 12 Design Academy studenten aan de slag.

Kazerne Lab

Binnen Kazerne Lab werken professionele creatieven cross-over met andere (economische) sectoren aan producten, inzichten en prikkels voor actuele vraagstukken. Met hun frisse blik en omdenken voorzien ze actuele sociale, culturele en economische vraagstukken van inspiratie, nieuwe perspectieven en antwoorden. Dat klinkt misschien hoogdravend, maar is uiterst praktisch bedoeld.

Het Lab is geen fysieke werkplaats maar een project waaraan in de hoofden en ruimten van de participanten wordt gewerkt.

Social Design Lab

Binnen het social design Lab onderzoeken participanten de open vraag hoe zij kunnen bijdragen aan een meer leefbare wereld van morgen.

Inventory Lab

Binnen het inventory Lab werken designers samen met de regionale maakindustrie aan innovatieve horeca-inventaris.

THANKS

Brabant C, Cultuur Eindhoven, Stichting Doen, Driven by Design, Metropool Regio Eindhoven, VSB fonds.

Improviseren en experimenteren

Als eerste werd een aantal speelse objecten gemaakt, naar aanleiding van Baas zijn eerder in Milaan gepresenteerde Kiddy Rides. Vervolgens werd een kleine kamer gebouwd, met ramen waardoor bezoekers het proces van samenwerken konden volgen. In de kleine ruimte werd van karton een decor gebouwd, met grote fantasiebeesten. De kartonnen fantasiewereld bracht inspirerende discussies teweeg. Is het kunst of design? Of een berg karton?

Tijdens het werkproces stelde Baas de maatschappelijke betekenis van design aan de orde. Terwijl zij heel hands-on samenwerkten werden de studenten gedwongen om na te denken over hun eigen ambities. Het decor bood aanknopingspunten om in gesprek te gaan over de werkwijze van designers en de veranderende rol van design. Bij de jonge studenten werd het bewustzijn vergroot dat design meer is dan alleen een nieuwe stoel of vaas.

Maarten Baas was sleutelfiguur in de Kazerne openingsexpositie OPEN MIND, van oktober 2014 tot februari 2015. Naast het Kazerne Labproject Joint Signature presenteerde hij een aantal werken die tot stand kwamen vanuit hetzelfde principe, uitgewerkt met de gerenommeerde kunstenaars/designers Teun Hocks, John Körmeling en Bertjan Pot.

Kazerne Social Design Lab

Met dank aan Stichting DOEN werken kunstenaars, designers en andere creatieven cross-over aan nieuwe inzichten voor maatschappelijke vragen. Met hun frisse blik en omdenken voorzien ze actuele sociale, culturele en economische vraagstukken van inspiratie, nieuwe perspectieven en antwoorden. Dat klinkt misschien hoogdravend, maar is uiterst praktisch bedoeld.

CREDITS

• Maarten Baas
• Design Academy Students

FONDSEN

• Stichting DOEN

SPONSORS

• BNO
• Ruud Balk
• Dekkers communicatie