INVENTORY LAB: VERBENA TEXTILE

Kiki van Eijk, EE Exclusives & Wasserij Boumans

Kazerne Lab

Binnen Kazerne Lab werken professionele creatieven cross-over met andere (economische) sectoren aan producten, inzichten en prikkels voor actuele vraagstukken. Met hun frisse blik en omdenken voorzien ze actuele sociale, culturele en economische vraagstukken van inspiratie, nieuwe perspectieven en antwoorden. Dat klinkt misschien hoogdravend, maar is uiterst praktisch bedoeld.

Het Lab is geen fysieke werkplaats maar een project waaraan in de hoofden en ruimten van de participanten wordt gewerkt.

Social Design Lab

Binnen het social design Lab onderzoeken participanten de open vraag hoe zij kunnen bijdragen aan een meer leefbare wereld van morgen.

Inventory Lab

Binnen het inventory Lab werken designers samen met de regionale maakindustrie aan innovatieve horeca-inventaris.

THANKS

Brabant C, Cultuur Eindhoven, Stichting Doen, Driven by Design, Metropool Regio Eindhoven, VSB fonds.

In de hospitality service wordt veel witlinnen toegepast. Om recht te doen aan de term designhotel ontwierp Kiki een dessin dat op meerdere producten toepasbaar is. Daarbij liet zij zich inspireren door de bakstenen structuur van Kazerne en de Verveineplant, waarvan zij bij de eerste po-up pilot in 2006 voor het eerst thee dronk. Samen met EE Exclusives en Wasserij Boumans werden het dessin vertaald in industrieel vervaagdigbare producten, in eerste instantie in servetten en dekens. Deze worden via Kazerne en de kanalen van de designer en wasserij verkocht.

Kazerne Social Design Lab

Met dank aan Metropool Regio Eindhoven gaan designers en andere creatieven innovatieve nieuwe cross-sectorale samenwerkingen aan, wordt hun inzicht in de toegevoegde waarde van expertise vergroot en op innovatieve wijze inventaris geworven, ontwikkeld en aan publiek getoond.

CREDITS

• Kiki van Eijk
• EE Exclusives
• Wasserij Boumans

FONDSEN

• Metropool Regio Eindhoven