KAZERNE YOUNG

 

Om onze natuurculturele wereld meer humaan en duurzaam vorm te geven ligt geen draaiboek met oplossingen klaar. En vanwege de wereldwijde verwantschapsstructuren tussen mensen, dieren, planten en voorwerpen, is de opgave ontzaglijk complex. We weten dat het rigoureus anders moet, maar hoe?

Om het transformatieproces te versnellen zijn aanprekende voor­beelden nodig. Hoopvolle voorbeelden, die vanuit het Beautiful-Useful-Durable-principe in kleine of grotere stappen zo veel mogelijk mensen kunnen inspireren om een bewe­ging in gang te zetten. Design is een fascinerend instrument om deze voorbeelden te creëren omdat het ieders leven iedere dag weer van dichtbij raakt. Vanuit de vertaling en verbeelding van ontwerpende makers en visionairs ontstaan concrete nieu­we perspectieven wordt het gesprek over onze toekomst mogelijk.

Dat is in kern de visie van Kazerne, een internationaal podium voor de creatieve industrie in het hart van design- en technologiestad Eindhoven. Jaarlijks ondersteunt Kazerne zo’n 100 gepassioneerde makers, door hun unieke perspectief te delen met meer dan 100.000 bezoekers, die eten, drinken en zelfs slapen te midden van 2.000 vierkante meter tentoonstellingsruimte. Hier ontstijgt design het imago van modegevoelig hebbeding. Hier is design een grensverleggende inspiratiebron voor een noodzakelijke transitie. Dat is de kracht van design zoals Kazerne die toont, bevraagt, coacht en promoot.

Al tijdens je studie onderdeel worden van het inhoudelijke programma van Home of Design Kazerne? En zelf tentoonstellingen, verdiepende en verbindende activiteiten (leren) ontwikkelen?

Kazerne biedt tien talentvolle studenten van Design Academy Eindhoven, TU/e, Fontys en Sint Lucas de kans om vanuit hun perspectief activiteiten te ontplooien. Denk aan port­foliopresentaties, mini-tentoonstellingen, lezingen, workshops en/of performances, vanuit een breed scala aan maatschappelijke onderwerpen.

Doel van Kazerne Young, een curatorieel studenten collectief, is de ontwerpers van de toekomst al in een vroeg stadium in de spotlight te plaatsen en hen in contact te brengen met ervaren professionals en het algemenere publiek – met nieuwe kansen en netwerken. Doel van de activiteiten is hen te laten oefenen in ‘the real world’ en tegelijkertijd de bezoekers te confronteren met de thema’s van de toekomst.

Iets voor jou?

We bieden tal van benefits en een werkbudget. Members van Kazerne Young krijgen bijvoorbeeld voorrang om deel te nemen aan Kazerne’s exposities, talentontwikkelingsactiviteiten en toegang tot het wereldwijde Kazerne netwerk. Daarnaast ontvang je korting in de Kazerne restaurants, designshop en wereldwijd in alle Designhotels.

Ben jij student aan Design Academy Eindhoven, TU/e, Fontys of Sint Lucas en lijkt het je leuk om onderdeel van Kazerne Young te worden? Stuur dan een mail naar office@kazerne.com.