INVENTORY LAB: KAZERNE BAR

Jeroen Wand & Intera

Kazerne Lab

Binnen Kazerne Lab werken professionele creatieven cross-over met andere (economische) sectoren aan producten, inzichten en prikkels voor actuele vraagstukken. Met hun frisse blik en omdenken voorzien ze actuele sociale, culturele en economische vraagstukken van inspiratie, nieuwe perspectieven en antwoorden. Dat klinkt misschien hoogdravend, maar is uiterst praktisch bedoeld.

Het Lab is geen fysieke werkplaats maar een project waaraan in de hoofden en ruimten van de participanten wordt gewerkt.

Social Design Lab

Binnen het social design Lab onderzoeken participanten de open vraag hoe zij kunnen bijdragen aan een meer leefbare wereld van morgen.

Inventory Lab

Binnen het inventory Lab werken designers samen met de regionale maakindustrie aan innovatieve horeca-inventaris.

THANKS

Brabant C, Cultuur Eindhoven, Stichting Doen, Driven by Design, Metropool Regio Eindhoven, VSB fonds.

Op basis van gesprekken met horeca-adviseurs realiseerden Jeroen Wand en interieurbouwer Intera samen de beeldbepalende bar bij de entree in de Kazerne. Er is gekozen voor een stoer ontwerp dat past bij het industriële karakter van de loods, met naast de benodigde faciliteiten ruimte voor het tentoonstellen van producten, zoals boeken en design. Met name de wederzijdse expertise omtrent materiaalgebruik en routing gaven nieuwe inzichten. De expertise en nieuwe netwerken die uit dit project voortkwamen gaven een directe boost aan de Studio van Jeroen Wand, die inmiddels meerdere mensen in dienst heeft en vanuit Eindhoven werkt aan de realisatie van interieurs voor internationale restaurants en hotels.

De inrichting van de bar werd mede-mogelijk gemaakt door DR Trading (koffiemachines en wijnkoelkasten), Gulpener Bier (taps en co-financiering) en Van Zelst Automaten (koelingen).

 

Kazerne Social Design Lab

Met dank aan Metropool Regio Eindhoven gaan designers en andere creatieven innovatieve nieuwe cross-sectorale samenwerkingen aan, wordt hun inzicht in de toegevoegde waarde van expertise vergroot en op innovatieve wijze inventaris geworven, ontwikkeld en aan publiek getoond.

CREDITS

• Jeroen Wand
• Intera

FONDSEN

• Metropool Regio Eindhoven