Zavier Wong

Mash up!

-Expo Impromptu Mini Graduation Show #2

“Vandaag de dag is onze maatschappij steeds meer gepolariseerd en individualistisch.” Zavier Wong presenteert Mash Up!, een samenwerkingsplatform bedoeld om culturele verschillen te overbruggen. Door met acht mensen samen een creatief proces te doorlopen leerden de individuen nieuwe manieren om naar de anderen te kijken en elkaar beter te begrijpen. De co-creaties ontstonden vanuit een voortdurende dialoog over media, materiaal en vorm. 

Altar & Shelf

-Expo Ongoing Dialogue

Altar & Shelf herinnerd ons aan het belang van een lange termijn focus en hoe mooi gebreken soms kunnen zijn. De meest interessante details zijn ontstaan door reacties die normaal gesproken worden vermeden tijdens het werken met staal.

Totem Side Table

-Expo Ongoing Dialogue

Zavier Wong is geïnteresseerd in imperfectie als een toegevoegde waarde. Deze interesse toepassend op beton, ontdekte hij nieuwe manieren om het materiaal in een mal te gieten. Door verpakkingsmaterialen als mal te gebruiken ontstond de Totem Side Table, met een gladde bovenkant en getextureerde zijkanten.