Maren Bang

www.maren-bang.com

EXHIBITIONS

2021–2022 | Impromptu #3

Exported Heritage

-Expo Impromptu Mini Graduation Show #3

Exported Heritage is een replica van een traditionele Noorse Skatoll. Waar de motieven van het origineel met de hand in massief hout zijn getekend en gesneden, is de replica digitaal overgetrokken en geëxtrudeerd en vervolgens door hightech machines gefreesd op gelamineerde materialen. Door productiemethoden en decoratieve motieven naast elkaar te plaatsen onderzoekt Maren Bang of deze moderne variant nog steeds als een traditioneel cultureel artefact/erfgoed kan worden gezien.

Flex for Flux

-Expo Impromptu Mini Graduation Show #3

Flex for Flux toont de illusie van progressiviteit, gendernormativiteit en stigma’s rondom ambacht. Stel je voor: een workshopmanager, twee studenten, een alumnus en een filosoof, allen verbonden aan hetzelfde instituut, komen samen in een geheime haakclub. Omdat die hobby als feminien wordt beschouwd, creëren zij masculiene objecten, in de vorm van biceps. Het project bevraagt alom vertegenwoordigde vooroordelen en moedigt aan om voorbij te gaan aan de conservatieve stereotypische verdeling van mannelijke en vrouwelijke ambachten.