Design Thinking

Design is van nature optimistisch, toekomstgericht en op samenwerking gebaseerd. Niet voor niets koos Philips lang geleden voor Eindhoven en is er nu een rijk en vruchtbaar TDK-ecosysteem* in de regio: het samenwerken op de povere zandgronden en het zien van kansen zit ons in de genen.

*Tech, Design & Kennis

Design is verweven met het leven, ieders leven. Design raakt je dagelijks, van je ontbijtbord tot je jeans (product, fashion), van de fietsroute die je aflegt naar je kantoorpand (mobiliteit, architectuur, stedenbouw) tot de app die je gebruikt (grafisch, interactief) om te checken of het vandaag nog gaat regenen.

Mensen denken bij het woord ‘design’ vaak als eerste aan een strak vormgegeven stoel, lamp of gadget. En hoewel die associatie óók klopt, kan design zoveel meer zijn dan een mooi gestileerde huls voor door anderen bedachte inhoud. Ontwerpers dragen bijvoorbeeld ook bij aan:

sociale cohesie, door een buurt op stelten te zetten (community design);

  • de verbinding van verschillende beleidsterreinen binnen overheden (hybride design);
  • werkgelegenheid, door producten te ontwikkelen en vermarkten die bijvoorbeeld worden gemaakt door mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt (social design);
  • een nieuw leven voor oude ambachten (crafts design) vanuit materiaalexperimenten.

Ontwerpers geven daarmee nu vorm aan de wereld van morgen – aan concepten, experimenten, processen en concrete producten en diensten. Met hun frisse blik en omdenken voorzien ze vraagstukken van inspiratie, nieuwe perspectieven en antwoorden.

 

Design Thinking maakt het verschil

Voor de complexe uitdagingen waar we met z’n allen wereldwijd voor staan – klimaatdoelstellingen, voedselvoorzieningen, robotisering – ligt geen draaiboek met oplossingen klaar. Maar dat we geijkte kaders moeten loslaten en maatschappelijke systemen meer holistisch, vanuit de gehele keten moeten benaderen, is inmiddels wel duidelijk.

Het radicale idee is tegenwoordig dat je niet alles hoeft te veranderen om de transformatie in gang te zetten. Vele kleine stapjes vormen uiteindelijk een grote beweging. Bedenk maar hoe onze houding ten opzichte van plastic, vlees en gender in slechts een paar jaar tijd is veranderd. Design Thinking kan helpen om een omwenteling – hoe klein of groot ook – op gang te brengen.

Design Thinking is dan ook een beproefde methodiek om tot innovatie te komen. De ontwerper, van huis uit specialist in oplossingsgericht en outside the box-denken, werkt samen met de opdrachtgever inclusief stakeholders én eindgebruikers aan een casus om tot vernieuwende of compleet nieuwe producten en diensten te komen.

Design is een veelzijdig vakgebied. Wat de verschillende disciplines gemeen hebben is – wat Kazerne betreft – de open houding van ontwerpers. Vanuit hun talent dragen zij bij aan de core business van hun stakeholders, zoals opdrachtgevers, producten en labels, en aan de ontwikkeling van beelden en woorden die de toekomst zullen gaan vormen; met aandacht voor zowel de korte als langere termijn.

Heb je een vraagstuk of concreet project? Wil je een volgende stap zetten, of moet het roer juist radicaal om? Kijk dan op Opportunity Lab en meld je aan voor een vrijblijvende QuickScan.