Opportunity Lab

Vanuit het idee dat er – nu misschien meer dan ooit – behoefte is aan nieuwe business, en vanuit de overtuiging dat Design Thinking daarbij kan helpen, start Kazerne het Cross-over Opportunity Lab. Binnen dat Lab koppelt Kazerne regionale MKB-bedrijven vier tot twaalf weken lang aan een of meer designers om samen te investeren in de ontwikkeling van nieuwe concepten en/of concrete producten en diensten. Deze praktische samenwerking genereert wederzijdse inspiratie en concrete producten die via de kanalen van de deelnemers en Kazerne hun weg vinden naar de (internationale) markt.

“Waarom? Kan het niet anders? Dat is een irritante vraag, soms niet in de laatste plaats voor mijzelf: ik heb wel eens gedacht om ‘professional pain in the ass’ op m’n visitekaartje te laten drukken. Maar juist door deze vraag vanuit verschillende invalshoeken te blijven stellen, expertises te koppelen en autonome denkrichtingen te ontwikkelen, kom je tot de vraag achter de vraag en tot innovaties die passen bij de core business van een opdrachtgever.” –Annemoon Geurts

Het Opportunity Lab bestaat uit drie soorten cross-overprojecten:

  1. New Concepts Lab: regionale designers werken vanuit de core business van participanten aan nieuwe toekomstscenario’s. Samen ontwikkelen zij een speculatieve lange-termijnvisie die resulteert in innovatieve producten en/of diensten voor de korte en middellange termijn.
  2. Artist in Residence Lab: (inter)nationale designers werken samen met regionale bedrijven, instellingen, organisaties, onderwijsinstellingen en de eindgebruiker (de Multi-helix) aan gedroomde producten en diensten. Onderzoeksvragen kunnen door alle partijen worden ingebracht.
  3. Merchandise Lab: designers en participanten realiseren samen merchandise voor Kazerne en de stad Eindhoven. Opdracht is om meer innovatieve en duurzame ideeën te ontwikkelen dan de geijkte zeepjes, notitieboekjes en koelkastmagneten.

Kazerne begeleidt en promoot het proces. De designer wordt via een open call in samenspraak met de MKB-participant geselecteerd. De werkwijze wordt door de deelnemers zelf, in overleg, bepaald. Afspraken rondom de gezamenlijke investering, (intellectueel) eigendom, opbrengsten en deadlines worden vooraf contractueel vastgelegd. Van succesvolle projecten vraagt Kazerne een bescheiden percentage dat revolverend weer ten goede komt aan nieuwe Labprojecten.