Organization

Kazerne dient meerdere doelen. Daarom werken twee stichtingen en één BV intensief samen aan de realisatie van het totaalconcept.

 

• programmastichting Kazerne Foundation, ANBI;
• erfgoedstichting ter behoud van Klein Paradijs, ANBI-C;
• exploitatieorganisatie Kazerne BV.

De programmastichting is verantwoordelijk voor de inhoudelijke activiteiten. Deze stichting is 100% aandeelhouder van de exploitatie BV. Daarmee is verankerd dat winst van deze BV exclusief ten goede komt aan de inhoudelijke activiteiten.

De erfgoedstichting is verantwoordelijk voor het behoud en beheer van het erfgoed en de inventaris van de voormalige marechausseekazerne en naastgelegen loods (dat in de volksmond bekend stond als Klein Paradijs) alsook het inzetten ervan voor culturele en/of maatschappelijke doeleinden.

Het zeer ervaren bestuur is actief bij de totstandkoming van Kazerne: het bestuur ziet maandelijks toe op het programma, het behalen van de doelstellingen en targets. Bestuursleden werken op persoonlijke titel mee. Zij ontvangen geen vergoeding. De stichtingen hebben geen winstoogmerk, hanteren het bestuursmodel en werken in lijn met de Culturele Codes: Governance, Fair Practice en Diversiteit en Inclusie.

BESTUURSLEDEN

Voorzitter van de programmastichting is Maarten Houben, burgemeester van Nuenen. Maarten heeft een jarenlange ervaring als ondernemer en is sinds 2006 actief in de lokale en landelijke politiek. Hij zet zich in voor de ontwikkeling van mens en maatschappij. Voorzitter van de erfgoedstichting is Bert van der Els, ondernemer/investeerder. Bert is designverzamelaar en zet zich in voor cultuur: naast voorzitter van stichting ter behoud van Klein Paradijs is hij onder meer voorzitter RvT bij de Verkadefabriek, voorzitter RvT BrabantC, president commissaris RvC Airport Eindhoven, voorzitter RvC Van Gogh Brabant, Commissaris PSV en voormalig voorzitter RvB Heijmans. Bestuursleden zijn Otto Dieleman, fiscaal jurist en eerder voorzitter van o.m. RvC Parktheater Eindhoven, Heidi Renders, notaris en o.m. adviseur van Factor 7 en Bertus Borgers, veelzijdig muzikant en eerder o.m. oprichter van de Rockacademie in Tilburg. Tot december 2017 was Jan Post voorzitter van de erfgoedstichting. Als dank voor zijn inzet werd hij benoemd tot erevoorzitter. Jan is o.m. vice voorzitter Prins Bernhard Cultuurfonds Noord Brabant en was o.m. Hoofd-directievoorzitter Philips Electronics Nederland. Het erevoorzitterschap heeft geen formele taken en status.

Initiatiefnemers

Kazerne is een bottom-up initiatief van Annemoon Geurts (designer, bestuurslid BNO en eerder onder meer lid DDW ledenraad) en Koen Rijnbeek (muzikant, eerder onder meer slagwerker bij Slagerij van Kampen). Zij hebben een grote staat van dienst in het organiseren van projecten en evenementen waarbij ‘innovatieve horeca’ samen met de ‘innovatieve denkkracht’ van de creatieve industrie werd ingezet om tot nieuwe perspectieven te komen, zoals hun projecten gelieerd aan de Dutch Design Week.

BASISORGANISATIE

Initiatiefnemers voeren directie en leiden de projecten, bijgestaan dor ervaren adviseurs.

MEDE-MOGELIJK-MAKERS

Kazerne is gefundeerd op een netwerk van mede-mogelijk-makers. Een netwerk van invloedrijke entrepreneurs, overheidsinstellingen, creatieven en liefhebbers van goed eten, kunst en cultuur. Het zijn mensen die een gedeeld belang zien in het totaalconcept: zij
zetten zich invoor het behoud van het erfgoed en om de toegevoegde waarde van de creatieve industrie onder de aandacht te brengen, in ruil voor naamsbekendheid, privileges en betrokkenheid. Zie ook community/thanks.