HERITAGE

Kazerne is gehuisvest in een van de eerste marechausseekazernes van Nederland (1825) en naastgelegen industriële loods gemeentereining (1925). Met dank aan vele medemogelijkmakers transformeerde het 2.500 vierkante meter grote complex stapsgewijs in een bijzondere combinatie van ontmoeting, expositie en hospitality. Sinds oktober 2014 is het eerste deel – de loods – gereed, de monumentale kazerne was vanaf voorjaar 2019.

EEN NIEUWE MAATSCHAPPELIJKE BETEKENIS VOOR CULTUREEL ERFGOED

Aan de rand van het centrum van Eindhoven stonden een voormalige marechausseekazerne en industriële loods van de gemeentereiniging al decennia min of meer leeg en te verloederen. Twee creatieven, Annemoon Geurts en Koen Rijnbeek, zagen na een aantal succesvolle pop-up pilots tijdens de Dutch Design Week, hierin potentie voor een innovatief cultureel/maatschappelijk concept met een hoogwaardige, grootstedelijke allure, toegankelijk voor al het mogelijke publiek. Een plek waar verschillende leefwerelden samenkomen om te eten, drinken, slapen, werken en ontspannen, terwijl actuele exposities hen inspireren, prikkelen en uitdagen om na te denken over antwoorden op de sociale, culturele en economische vragen van vandaag en morgen. De nieuwe maatschappelijke functie die ontstaat met de herbestemming van het erfgoed maakt het mogelijk: een internationaal podium voor de creatieve industrie op een ondernemend fundament van hospitality. Door het totaalconcept onder te brengen in een monumentaal complex, snijdt het mes aan twee kanten: het erfgoed blijft behouden voor de toekomst en er is een inspirerende fysieke locatie ontstaan die de beleving van cultuur intensiveert, ontmoeting tussen verschillende netwerken en leefwerelden aanjaagt die bovendien zelf een belangrijk deel van het voor het inhoudelijke programma benodigde budget genereert.

 

CULTUURHISTORISCHE WAARDE

Klein Paradijs is bijzonder erfgoed met een uitgesproken eigen identiteit in het centrum van Eindhoven. Het 2.500 vierkante meter grote complex bestaat uit een voormalige marechausseekazerne (1825) met dienstruimten, stallen en koetshuis (1898) en een voormalige loods gemeentereiniging (1925). De marechausseekazerne, de stallen en het koetshuis zijn een gemeentelijk monument. In 2014 is een bouw en cultuurhistorisch onderzoek uitgevoerd. Dit is op verzoek beschikbaar. In Eindhoven zijn weinig historische gebouwen. De voormalige marechausseekazerne is een van de oudste panden in de stad, in de buurt de Bergen zelfs een van de twee oudste. De gebouwen rond de binnenplaats hebben hoge monumentwaarde vanwege de voormalige functie als marechausseekazerne. In de vroege 19de eeuw was huisvesting van de Marechaussee nog een gemeentelijke taak, waarbij veelal gekozen werd voor bestaande gebouwen. Binnen de huidige Nederlandse staatsgrenzen is het pand een van de eerste specifieke ‘kazernegebouwen’ voor de Marechaussee.