Transcrossing Identities – NeeNee Collective

Droom je dat je een vlinder bent of ben je een vlinder die droomt een mens te zijn? Deze metafoor uit een eeuwenoud gedicht van de Chinese filosoof Zhuang Zhou, over de overgang tussen slapen en ontwaken – het leven in uiteenlopende werelden, culturen en identiteiten – was de inspiratiebron voor de tentoonstelling van NeeNee in Kazerne. Het in Nederland gevestigde collectief van jonge transcultureel levende Aziatische kunstenaars en ontwerpers presenteert het perspectief van twaalf veelbelovende talenten, werkend vanuit een wereld waar cultuur niet langer plaatsgebonden is, een wereld waarin traditionele horizontale en verticale denkpatronen worden doorkruist door een vrije en variabele werkelijkheid. In de tentoonstelling ‘Trans-crossing Identities’ reflecteren zij op het hybride zijn; op het kruispunt van gedaantewisseling, wisselwerking, verbindingen en verschillen in gender en etniciteit. NeeNee Collective nodigt je uit om even los te komen van het hier-en-nu en je te laten meevoeren in hun surrealistische droomwereld.

VOORJAAR 2022 — ZOMER 2022

Featuring

Che Go Eun, Dongwook Jang, Soyoun Kim, Dae Uk Kim, Marcos Kueh, Liam Lee, Sho OtaJaehun ParkKurina Sohn, Leilei Wu, Yesum Yoon, Nomin Zezegmaa

Thanks

Ruud Balk Fotografie, Pierre Castignola Fotografie, Brabant C, Cultuur Eindhoven, Moon/en/co, Provincie Noord-Brabant, Studio van der Zandt.