Théophile Blandet

FOUNTAIN OF MONEY

-Expo Circular Materialists 

Fountain of Money kijkt vanuit een andere hoek naar het idee van de digitale zondvloed. Het sculptuur genereert een constante flow van digitale valuta. Zowel de beschilderde schermen als de geldmachine brengen zulke oneindige stromen voort dat we overspoeld worden door overvloed. Maar wat is er nodig om het tij te keren?