Paulien Nabben

Ambara

-Expo Kazerne Design Award 2021

Rwanda stimuleert met succes het lokale ontwerp en de productie van kleding. Vaak worden hier echter geïmporteerde, milieubelastende stoffen voor gebruikt. Ambara is een collaboratief textiellab waarbinnen Paulien Nabben samenwerkt met Rwandese ambachtslieden en experts. Samen ontwikkelen zij textiel vanuit lokale plantaardige grondstoffen. Haar toegankelijke methodieken dragen bij aan zowel het economische als het ecologische welzijn.