Noor Bootsma

THE ALLIANCE OF COMMON WATERS

-Expo Kazerne Design Award 2021

De internationale wateren zijn de enige ruimten op aarde die voor iedereen openstaan. Maar we gebruiken de oceanen als een vuilnisbelt en vissen ze leeg. Noor Bootsma stelt voor om de principes die worden gehanteerd bij gemeenschappelijke tuinen als model te nemen voor de gedeelde zorg over de oceanen. Hier worden producten, kennis en verantwoordelijkheid gestructureerd gedeeld. Deze sociale samenwerking beschermt tegen nalatigheid en onverschilligheid.