Miya Fassbender

 

EXHIBITIONS

2021–2021 | Kazerne Design Award 2021

URBAN FUTURES

-Expo Kazerne Design Award 2021

Steden zijn gemeenschappelijke projecten, maar weinig mensen weten wat een stedenbouwkundig planningsproces precies inhoudt en wie daar allemaal bij betrokken zijn. Miya Fassbender ontwikkelde een bordspel om deze complexe vraagstukken spelenderwijs te adresseren. Zoals in ieder groepsproject zijn er ook hier tegenstrijdige posities en meningen. Voor millennials die uit de woningmarkt geprijsd zijn, en voor iedereen die zich afvraagt waarom steden zich ontwikkelen zoals ze doen.