Federico Rosa

ACQUA ALTA

-Expo Kazerne Design Award 2020

Hoewel de meubelstukken van Acqua Alta een klassiek en traditioneel voorkomen hebben, dragen ze een actuele, alarmerende boodschap. Met het stijgende waterpeil worden de overstromingen in Venetië steeds heftiger. Water dringt huizen en restaurants binnen, maar er is nog altijd geen sluitend beleid om de stad te redden. De meubels reflecteren de effecten van zulk hoogtij: zeepokken, weekdieren en schelpen worden ornamenten voor hun poten. Meer dan ooit, in deze door COVID gekleurde dagen, wordt de impact van water op Venetië duidelijk.