Bram de Vos

www.bramdevosstudio.com

EXHIBITIONS

2020–2020 | Impromptu

Uprooting Agro-System

-Expo Impromptu

Zou een stad als Amsterdam in de toekomst agrarisch zelfvoorzienend kunnen worden? Met ‘Uprooting Agro-Systems’ stelt Bram hiertoe een combinatie van drie landbouwmethodes voor. Vertical farming om jaarrond productie te garanderen, terwijl een voedselbos weer meer variëteit biedt, ondanks de seizoensgebondenheid. Als laatst is er syntropische landbouw: een efficiënte en eco-vriendelijk alternatief voor monocultuur.