Kazerne Participants

Letterlijk alles om je heen is ontworpen, in je dagelijks leven en in de maatschappij. De beslissingen die ontwerpers samen met hun stakeholders nemen hebben impact op alles en iedereen. Dat gaat veel verder dan de juiste kleur of materiaal voor een bank of stoel.

Daarbij groeit het besef dat niet altijd de juiste keuzes zijn gemaakt. Dat we onze natuurinclusieve wereld – waarin mensen, dieren, planten en voorwerpen, omstandigheden en klimatologische toekomst delen – duurzamer en met meer respect moeten inrichten. Dat we systemen drastisch moeten herontwerpen om de uitdagingen van onze tijd aan te kunnen.

NAJAAR 2022 — VOORJAAR 2023

 

 

 

 

 

Om het transformatieproces te versnellen zijn aan- prekende voorbeelden nodig. Hoopvolle voorbeelden, die in kleine of grotere stappen zo veel mogelijk mensen inspireren om een beweging in gang te zetten. Met aandacht en zorg voor de hele keten, van ruwe grondstof tot circulaire recycling, van eeuwenoude inheemse wijsheid tot artificiële speculaties.

Via recent werk van startende en gevestigde ontwerpers roept Kazerne op om nieuwe allianties te smeden en deze hoopvolle voorbeelden te creëren. Ontwerpers, over- heden, bedrijfsleven, wetenschappers, iedereen. In tijden van crises en polarisatie hebben kunst en design – mis- schien wel meer dan ooit – de opdracht om te verbinden
en alternatieve scenario’s voor te stellen. Om daarmee met hart en hoofd een verandering te bewerkstelligen.

Featuring

Aptum, Cliphut, Coline & Eleni, DieDAS Fellows 2022, Four Leaves, Modular, Oksana Levchenya, Soda Lime, Nynke Tynagel, Pleed, Solarge, Studio Playfool, Tjitske Storm, Finn van Tol, Vaderland, Vanir Design, Van Vrienden, White Noise Dada

Thanks

Ruud Balk Fotografie,  Brabant C, Cultuur Eindhoven, Moon/en/co, Provincie Noord-Brabant, Studio van der Zandt.