Between No-Longer and Not-Yet

We weten dat het radicaal anders moet, maar hoe? Between No-Longer and Not-Yet is een plaats, moment of beweging met ruimte voor verbeelding. Via toonaangevend design roept Kazerne op om deze tussenfase zinvol te gebruiken en ons te laten inspireren door hoopvolle nieuwe perspectieven.

HERFST 2021 — VOORJAAR 2022


Curator

Annemoon Geurts

Exhibition design
Annemoon Geurts
Koen Rijnbeek

Om onze natuurculturele wereld meer humaan en duurzaam vorm te geven ligt geen draaiboek klaar. En vanwege de verwantschapsstructuren tussen alle mensen, dieren, planten en objecten is het vraagstuk ontzaglijk complex. We weten dat het anders moet, maar hoe? De opgave lijkt te groot. Kunnen we nog wel vertrouwen op bestaande kennis, laat staan voorspellen of onze acties de juiste zullen zijn? Deze vraag is leidt ons naar de fase tussen niet-langer en nog-niet. Een plaats, moment of beweging met ruimte voor verbeelding.

Want ondanks alle onzekerheden zijn we hoopvol gestemd. Tijdens de mondiale lockdown bleek minder vliegen wel degelijk invloed te hebben. En onze houding ten opzichte van plastic, vlees, racisme en gender verandert sterk in korte tijd. Dit maakt duidelijk dat ook vele kleine stapjes samen grote gevolgen kunnen hebben. Daarom roepen we op om toe te geven dat we het even niet meer weten en het Between No-Longer and Not-Yet potentieel van verbeelding zinvol te benutten. Laten we de onzekerheid koesteren en samen, vanuit alle domeinen hoopvolle voorbeelden voor nieuwe perspectieven creëren. Ontwerpers, overheden, bedrijfsleven, wetenschappers, iedereen.

Inspiratie voor hoopvolle nieuwe perspectieven

In deze tussenfase roepen we op om samen, vanuit verschillende domeinen, voorbeelden te creëren die uitgaan van de verstrengeling. Met aandacht en zorg voor de hele keten, van ruwe grondstof tot circulaire recycling, van eeuwenoude indigenous wijsheid tot artificiële speculaties. Voorbeelden die inspireren om het rigoureus anders te gaan doen. Zodat we gekatapulteerd kunnen worden richting een meer humane en duurzame wereld voor alles en iedereen.

Laten we onderzoeken, experimenteren en speculeren, hoe we anders, samen met onverwachte anderen en vanuit andere perspectieven kunnen leren kijken. Pogingen doen, die mogen mislukken. Iets meer doen, of iets minder. Of misschien wel even niets. Dan dromen we, laten we ons verwonderen en inspireren. Via het werk van meer dan 50 startende en gevestigde ontwerpers roept Kazerne op om het potentieel van Between No-Longer and Not-Yet zinvol te gebruiken en ons te laten inspireren door hoopvolle nieuwe perspectieven.

Featuring

Pauline Agustoni, Adaptism, Simone van Bakel, Jet & Pieke Bergmans, Rosana Escobar, Shaakira Jassat, Jas&Cal, Erco Lai, Geke Lensink, Satomi Minoshima, Sho Ota, Giulia Pompilj, Jesse Visser, VanTot

Participants

Studio Boot & By Borre & Montis, Contempo, CooLoo, Modular, Smith & Winken, Solarix & VenhoevenCS, Vrienden

Thanks

Ruud Balk Fotografie, Brabant C, Cultuur Eindhoven, Sooji Lee, Moon/en/co, Provincie Noord-Brabant, Studio van der Zandt.