Covid-19 update

Zeer gewaardeerde gasten en relaties, lieve vrienden,

We hope you are doing well.

Zoals zo velen raakt het Coronavirus ook Kazerne. De aangrijpende nieuwsberichten, de opgelegde sluiting, de stilte in de restaurants, zalen, hotelkamers en op straat plus de ongeziene prachtige nieuwe expositie van Dutch Invertuals doen ons beseffen hoe kwetsbaar onze global society is. Het is een bizarre en onwerkelijke situatie waarvan we alleen maar kunnen hopen dat deze niet al te lang zal duren en zal bijdragen aan een meer respectvolle en duurzame samenleving voor ons allen.

Gelukkig staan we er niet alleen voor. We ontvangen hartverwarmende reacties van onze gasten en netwerk. Vele leveranciers denken – soms op eigen initiatief – mee hoe zij Kazerne maximaal door deze onzekere periode kunnen loodsen. We zijn onze veelal internationale community bijzonder erkentelijk voor het meedenken, het doet ons bijzonder goed dat we op hen kunnen rekenen. Dat zullen we niet vergeten. We doen het samen.

Het Kazerne team neemt verantwoordelijkheid en blijft thuis om zo min mogelijk bij te dragen aan de verspreiding van het virus. Het is een lastige periode, maar wij en ons stichtingsbestuur hebben vertrouwen dat we er door zullen komen. We houden je op de hoogte.

We wensen iedereen die direct of indirect door het virus wordt getroffen heel veel sterkte. Houd elkaar vast en overeind. Stay safe and healthy en hopelijk kunnen we elkaar gauw weer in Kazerne ontmoeten.

Namens het Kazerne team en bestuursleden Bertus Borgers, Bert van der Els, Otto Dieleman, Maarten Houben en Heidi Renders,

Annemoon en Koen