Privacy statement Kazerne (Kazerne Foundation & Kazerne B.V.)

Read this text in English

Programmastichting Kazerne Foundation en exploitatieorganisatie Kazerne B.V. werken intensief samen aan de realisatie van het totaalconcept Kazerne. Samen zijn deze entiteiten verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

CONTACTGEGEVENS

Paradijslaan 2-8 5611 KN Eindhoven +31 (0) 40 207 373, info@kazerne.com

Kazerne Foundation en Kazerne B.V. verwerken persoonsgegevens. Wij doen dit om onze gasten en bezoekers zo goed mogelijk te helpen en onze doelstellingen te bereiken. In dit privacystatement leggen we uit waarom en op welke manier we uw persoonsgegevens verwerken. Wij vinden het belangrijk dat voor u duidelijk is hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan, zodat u erop kunt vertrouwen dat uw gegevens bij ons in goede handen zijn. We zorgen ervoor dat de persoonlijke informatie die u ons geeft, vertrouwelijk wordt behandeld.

KAZERNE VERWERKT DE VOLGENDE PERSOONSGEGEVENS

Kazerne Foundation/ Kazerne B.V. verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze gegevens zelf aan ons verstrekt heeft. Per product of dienst verschilt de soort en omvang van de persoonsgegevens die wij verwerken. U kunt denken aan: voor- en achternaam, e-mailadres, woonplaats, telefoonnummer, geslacht, overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door u in te schrijven voor onze nieuwsbrief, een vraag te sturen via deze website, en/of via correspondentie en telefonisch contact, gegevens over uw activiteiten op onze website, gegevens over uw surfgedrag tussen verschillende websites (bijvoorbeeld omdat onze organisatie onderdeel is van een advertentienetwerk), internetbrowser en apparaat type, interessegebieden, foto’s/ camerabeelden, klachten, contactgeschiedenis, IP-adres, websitegedrag en open- en klikgedrag m.b.t. e-mails.

We hebben niet de intentie om via onze website en/of dienst gegevens te verzamelen over (website)bezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@kazerne.com, dan verwijderen wij deze informatie.

WAAROM VERWERKEN WIJ UW GEGEVENS

Wij verwerken alleen gegevens die nodig zijn om:
– een overeenkomst te sluiten voor een product of dienst (bijv. het plaatsen van een reservering voor het restaurant of hotel of het verkrijgen van een toegangsbewijs voor een speciale activiteit);
– u te informeren over onze (andere) producten of diensten (bijv. onze algemene nieuwsbrief) ;
– u in de gelegenheid te stellen onze website op een prettige manier te gebruiken. Wij gebruiken functionele, analytische en tracking cookies (en vergelijkbare technieken).
– marktonderzoek uit te voeren, producten en diensten te ontwikkelen en andere aan de algemene bedrijfsvoering gerelateerde doeleinden;
– te voldoen aan de wet- en regelgeving.

Toegangsbewijs kopen zonder opgaaf van persoonsgegevens
Wij wijzen u op de mogelijkheid om zonder opgaaf van persoonlijke gegevens toegangsbewijzen aan te schaffen. Dit kunt u doen door op de avond van de activiteit uw entree te kopen met contant geld via een van Kazernes personeelsleden.

Nieuwsbrieven
U kunt zich aanmelden voor periodieke e-mails/nieuwsbrieven met algemene informatie. Wilt u geen nieuwsbrieven meer ontvangen, dan kunt u zich altijd afmelden via de afmeldlink in de e-mail.

Social media
Via Social Media (Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram, YouTube) kunt u ons volgen om op de hoogte te blijven en met ons in contact komen. Als u dat doet en /of reageert op onze berichten zien wij uw persoonsgegevens. U kunt ons blokkeren of de afmeldoptie gebruiken.

Marktonderzoek / marketing /ontwikkeling producten diensten/ verbeteren bedrijfsvoering
Wij verwerken uw persoonsgegevens om marketingonderzoek te doen (o.a. cookies, Google Analytics). Zo analyseren wij de bezoekhistorie van bezoekers van onze website om onze dienstverlening en producten te optimaliseren. In enkele gevallen kan de informatie intern in onze organisatie gedeeld worden. Onze werknemers zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren.

Cookies of vergelijkbare technieken die wij gebruiken
Kazerne gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Kazerne gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij al geïnformeerd over deze cookies en hebben we uw toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. Klik hier voor een toelichting.

Google Analytics
Wij gebruiken Google Analytics om bij te houden hoe bezoekers de website gebruiken. Zo bekijken we bijvoorbeeld of onze nieuwsbrieven leiden tot clicks. Deze informatie wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten.

Reactieformulier
Als u contact zoekt via onze website vragen wij uw naam en e-mailadres. Zo kunnen we contact met u opnemen en uw vraag beantwoorden. Als u contact met ons zoekt via webformulieren of e-mail bewaren wij uw gegevens om een goed antwoord te kunnen geven.

Fotografie
Wie Kazerne bezoekt, kan gefotografeerd worden. Deze foto’s worden gebruikt als verslaglegging van evenementen en kunnen gepubliceerd worden op de websites of social media kanalen van Kazerne. Indien u niet herkenbaar op foto’s zichtbaar wilt zijn, kunt u dit aangeven bij één van onze medewerkers of na afloop via communications@kazerne.com Wij zorgen dan dat de betreffende foto verwijderd wordt. Dit geldt alleen voor beeldmateriaal dat gemaakt is door of in opdracht van (medewerkers van ) Kazerne. Het kan voorkomen dat andere bezoekers foto’s of filmpjes maken. Daar hebben wij geen invloed op.

HOE LANG BEWAREN WIJ UW GEGEVENS

Wij bewaren uw gegevens zo lang als nodig. Als u hebt laten weten nieuwsbrieven via e-mail van ons te willen ontvangen, bewaren wij uw gegevens tot het moment dat u zich afmeldt. Sommige informatie bewaren wij zo lang als de wet dat voorschrijft. Zo bewaren wij bewijs van aankoop en factuur zeven jaar ten behoeve van de Belastingdienst.

HOE BEVEILIGEN WIJ UW GEGEVENS?

Kazerne neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u het idee heeft dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@kazerne.com

DELEN VAN PERSOONSGEGEVENS MET DERDEN

Kazerne verkoopt uw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Kazerne blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

WELKE RECHTEN HEEFT U?

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@kazerne.com. Kazerne zal binnen vier weken op uw verzoek reageren. Let op dat u altijd duidelijk aangeeft wie u bent, zodat we zeker weten dat dat we de juiste gegevens verwerken.

Kazerne wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan door hier door te klikken.

WIJZIGINGEN IN DIT PRIVACYSTATEMENT

Dit privacystatement kan regelmatig wijzigen door aangepaste regelgeving of door wijzigingen in de interne organisatie. Wij adviseren u daarom dit statement regelmaat te controleren.