Algemene Voorwaarden

Read this text in English

Programmastichting Kazerne Foundation en exploitatieorganisatie Kazerne B.V. werken intensief samen aan de realisatie van het totaalconcept Kazerne. Samen zijn deze entiteiten verantwoordelijk voor de algemene voorwaarden zoals hier weergegeven

Contactgegevens:
Paradijslaan 2-8 5611 KN Eindhoven +31 (0) 40 207 373, info@kazerne.com

Website

Op deze pagina vindt u de algemene voorwaarden voor de website http://kazerne.com , zoals deze beschikbaar is gesteld door Kazerne. In deze algemene voorwaarden geven wij aan onder welk voorbehoud wij de informatie op onze website aan u aanbieden.

Intellectueel eigendom
Het gebruik van de informatie op deze website is gratis zolang u deze informatie niet kopieert, verspreidt of op een andere manier gebruikt of misbruikt. U mag de informatie op deze website alleen hergebruiken volgens de regelingen van het dwingend recht.

Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Kazerne is het niet toegestaan tekst, fotomateriaal of andere materialen op deze website her te gebruiken. Het intellectueel eigendom berust bij Kazerne.

Aansprakelijkheid
Voor de prijzen die op onze website staan, geldt dat wij streven naar een zo zorgvuldig mogelijke weergave van de realiteit en de bedoelde prijzen. Fouten die daarbij ontstaan en herkenbaar zijn als programmeer dan wel typefouten, vormen nooit een aanleiding om een contract dan wel overeenkomst met Kazerne te mogen claimen of te veronderstellen.

Kazerne streeft naar een zo actueel mogelijke website. Mocht ondanks deze inspanningen de informatie van of de inhoud op deze website onvolledig en of onjuist zijn, dan kunnen wij daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden.

De informatie en/of producten op deze website worden aangeboden zonder enige vorm van garantie en of aanspraak op juistheid. Wij behouden ons het recht voor om deze materialen te wijzigen, te verwijderen of opnieuw te plaatsen zonder enige voorafgaande mededeling.

Kazerne aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige informatie die op websites staat waarnaar wij via hyperlinks verwijzen.

Overeenkomsten

Op alle door ons aangegane overeenkomsten zijn de Uniforme Voorwaarden Horeca (UVH) van toepassing. Deze zijn hier te downloaden aan. De UVH zijn bindend voor iedereen die van onze diensten gebruik maakt.

Kazerne Hotel

Voor uw en onze veiligheid

Reserveringen 

Alle reserveringen dienen te worden gegarandeerd met een creditcard die geldig is op de dag van aankomst. De naam op de creditcard moet overeenkomen met de naam van de boeker. 

Kazerne heeft het recht om de eerste nacht van de reservering voorafgaand aan de aankomst te belasten (autoriseren). Niet-gegarandeerde reserveringen worden niet geaccepteerd. 

Wenst u ter plaatse anders te betalen dan wordt het garantiebedrag teruggestort op de creditcard-rekening. 

Gelieve bij de check-in een geldige creditcard en legitimatiebewijs met dezelfde naam te tonen. Als een van deze documenten ontbreekt, wordt er geen toegang tot het hotel verleend. 

Kazerne rekent een borg van 25 euro per persoon per nacht voor eventuele extra’s zoals gebruik van de minibar of het restaurant. Het niet verteerde saldo wordt teruggestort op de creditcard-rekening. 

Kazerne accepteert geen cash, alleen betalingen via pin of creditcard.

Annuleringen 

Reserveringen dienen 48 uur voor de check-in tijd (dag van aankomst, 14:00 uur) te worden geannuleerd of gewijzigd om de kosten van de overnachting inclusief belasting te vermijden. 

Check-in 

Kazerne is een klein familiehotel. Inchecken kan tussen 14:00 en 18:00 uur. Overige tijden uitsluitend na schriftelijk akkoord. 

Kazerne rekent een toeslag van 50 euro bij een check-in eerder dan 14:00 uur, op basis van beschikbaarheid. 

Check-out 

Uitchecken kan tussen 7:00 en 12:00 uur. Overige tijden uitsluitend in overleg. 

Kazerne rekent een toeslag van 50 euro bij een check-out later dan 12:00 uur, op basis van beschikbaarheid.