BIOTOPE BRAINPORT

 Blossoming Food Chains

De uitdaging: in oktober, tijdens DDW, één dag 10.000 monden voeden met een maaltijd van gezonde, regionale ingrediënten die bijdragen aan biodiversiteit.

The challenge: in October, during DDW, feed 10,000 people for one day with a meal of healthy, regional ingredients that contribute to biodiversity.

Het grotere doel: uitgroeien tot een regionaal zelfvoorzienend natuur-inclusief ecosysteem. In de huidige projectfase ontrafelen wij de keten, inclusief de keten van de keten, van bodemschimmels en gewas tot nutriënten en darmbacteriën. Want dit is pas het begin; een verkenning van waar we op korte termijn in positieve en negatieve zin tegen aanlopen om het project in de nabije toekomst op te kunnen schalen. Biotope Brainport is een call for action voor nieuwe allianties tussen experts en omdenkers, waaronder wetenschappers, boeren, ontwerpers, leveranciers en afnemers. Om samen een hoopvolle beweging te activeren.

The bigger goal: grow into a regional self-sufficient nature-inclusive ecosystem. In the current project phase, we are unraveling the chain, including the chain of the chain, from soil fungi and crop to nutrients and gut bacteria. Because this is just the beginning; an exploration of what we are up against in the short term, positively and negatively, in order to scale up the project in the near future. Biotope Brainport is a call for action for new alliances between experts and rethinkers, including scientists, farmers, designers, suppliers and buyers. To activate a hopeful movement together.

Biotope Brainport

ongoing project

Featuring

Anton François, Annemoon Geurts, Charlotte Grün, Stan Kerkhofs, Marius Monen, Jessica Peters

Thanks

Avans Hogeschool, Joep Brekelmans (Vaderland), Catharina Ziekenhuis, Design Academy Eindhoven, De Dobbelhoeve, Stichting Eten+ Welzijn, Giovanni Gabana (Kazerne), Marcella Homsma, Kazerne Foundation, François Hospitality Services, Hanne Hoeve, De Kraanvogel, Lekker’nei, Anne van Lieshout, Dick Middelweerd (De Treeswijkhoeve), Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, Hanneke van den Nieuwenhof, Rabobank, Rijkswaterstaat, Van Rijsingen Fresh Service, Schuurmans, Mannus Smit (Appèl Catering), Studio OOK, TU/e, Tuin de Es, Pim Weterings (Zarzo), Eric-Jan Wissink (De Smaakman)