Aquatecture – Shaakira Jassat

Hoe voorzien we inwoners in steden van voldoende water nu droogte wereldwijd een steeds groter probleem wordt? Door slimme ontwerpen kunnen we helpen op lokaal niveau water op te vangen. Dat maakt hen minder afhankelijk.

Ontwerper Shaakira Jassat zag hoe inwoners van haar geboortestad Kaapstad leden onder de droogte. Dit inspireerde haar tot het ontwerp van Aquatecture: een modulair systeem om regenwater en condens op te vangen via een driedimensionale patroon, dat leidt het naar een reservoir waaruit het water direct kan worden gebruikt. In dichtbebouwde steden zijn de panelen bruikbaar als façade van een gebouw. Maar ze werken even goed losstaand in een tuin of buitengebied. Aquatecture nodigt uit om watermanagement op lokaal niveau aan te pakken. Het biedt bewoners toegang tot een eigen bron, opgevangen in hun directe woonomgeving.

Shaakira Jassat combineert design en architectuur om de relatie tussen mens en natuur te verbeteren. Ze zet zich in voor een eerlijkere, meer sociale en duurzame verdeling van natuurlijke bronnen. Haar ambitie is water als levensbron voor iedereen toegankelijk te maken. Jassat was een van de sprekers op de Design Indaba Conference in 2018, top 10 finalist van de Dopper Changemaker Challenge in 2019 én winnaar van de eerste Kazerne Design Award 2020.