De kracht van de Creatieve Industrie

Motor voor maatschappelijke innovatie

/
Meer /
Over Kazerne /
De Kazerne richt zich in alle activiteiten op creatieve innovatie en doet dat op een internationaal niveau. Maar de Kazerne wil méér zijn dan een internationale design hot spot waar alles mooi, nieuw en lekker is. De Kazerne is opgezet vanuit besef dat creatieven een essentiële rol spelen bij het vormgeven van onze (toekomstige) samenleving.

Missie

De Kazerne mobiliseert de kracht van de creatieve industrie om maatschappelijke en economische vragen te signaleren, onderzoeken en er ook concrete antwoorden op te formuleren. Tegelijk laat de Kazerne het professionele én het algemene publiek zien en ervaren hoe de creatieve industrie van toegevoegde waarde is bij het omdenken van sociale, maatschappelijke en economische vraagstukken.


Het project Added Value, waarbij designers en chefs zochten naar verbeteringen van dagelijkse handelingen Ún extra omzet door een andere beleving.
Met de Karpendonkse Hoeve & Kiki van Eijk, Avant Garde van Groeninge & Maarten Baptist, 1910 en Carolien Niebling, De Lindehof en Kranen/Gille.


Cultureel ondernemersschap

De Kazerne richt zich in al zijn activiteiten op creatieve innovatie en doet dat op een internationaal niveau. Maar de Kazerne wil méér zijn dan een internationale design hotspot waar alles mooi en nieuw en lekker is. De Kazerne is opgezet vanuit besef dat creatieven een essentiële rol spelen bij het vormgeven van onze (toekomstige) samenleving.

Initiatiefnemers, Annemoon Geurts (ontwerper/kunstenaar) en Koen
Rijnbeek (producent/muzikant), ontwikkelen het totaalconcept Kazerne dan ook vanuit een diep gevoelde maatschappelijke verantwoordelijkheid.


Initiatiefnemers Annemoon Geurts en Koen Rijnbeek. Foto RenÚ Mesman voor Elle Decorations.
Onmiskenbaar leven wij in een dynamische tijd. Veel van wat jaren lang vanzelfsprekend was, staat dezer dagen onder druk en transformeert, of zoekt op zijn minst naar transformatie: naar nieuwe wegen en oplossingen, nieuwe betekenissen. Of het nu gaat over de internationale verhoudingen, het economische systeem en de groeiende energiebehoefte, of juist om heel nabije thema’s als eenzaamheid, onderwijs en gezond leven, al die thema’s zijn in beweging en vragen om richting; oplossingen; innovatie.

Bij het zoeken en invullen van die richting zien we een sterk groeiende rol voor de creatieve industrie. Niet langer worden de lijnen exclusief uitgezet door beleidsmakers, politici en het grote bedrijfsleven. Het zijn nu veelal de creatieven die nieuwe wegen in weten te slaan. Het zijn vaak (social) designers die tot maatschappelijke innovaties aanzetten. Het is voor een belangrijk deel de creatieve industrie (van kunstenaar tot designer en architect) die in staat is om los te komen van oude principes en de samenleving opnieuw helpt vorm te geven. Door vraagstukken vroegtijdig te signaleren, te verbeelden en te vertalen in kansen. Met hart en hoofd.”


Het totaalconcept de Kazerne wil precies dat doen. De Kazerne mobiliseert de creatieve industrie, stimuleert, faciliteert en positioneert en is daarmee een motor voor maatschappelijke innovatie.


De Kazerne mobiliseert de kracht van de creatieve industrie om maatschappelijke en economische vragen te signaleren, onderzoeken en er ook concrete antwoorden op te formuleren. Tegelijk laat de Kazerne het professionele Ún het brede publiek zien en ervaren hoe de creatieve industrie waarde toevoegt aan het oplossen van sociale, maatschappelijke en economische vraagstukken. Met hun frisse blik en omdenken voorzien ze actuele sociale, culturele en economische vraagstukken van inspiratie, nieuwe perspectieven en antwoorden. Dat klinkt misschien hoogdravend, maar is uiterst praktisch bedoeld.